Pauls healingkrystaller

Fjernhealing

Healing er en av verdens eldste behandlings former blitt brukt i de fleste kulturer. I Norge spesielt i det Samiske miljø .

Lært og opplevd mye om Healing – fjern healing i de 14 år  (1974 – 1988 ) jeg hadde sterk og nær tilknytning til det samiske i Finnmark .
Også hentet en del lærdom om healing – fjernhealing fra Kola halvøya i den perioden jeg bodde i Passvik dalen  1997 til 2005 .
Jeg har foretatt fjern healing offisielt siden 2010, mange positive skriftelige tilbake meldinger.

Ønsker du å få foretatt en Fjernhealing ?

Ta gjerne kontakt for mer info .